Depositum lån

Ta et depositum lån når du skal ha leilighet

Med et depositum lån kan det bli veldig mye enklere å leie en leilighet eller annen bolig som trenger et depositum. Ofte er det vanlig med 3 måneders leie i depositum, noe som fort kan bety så mye som 30 000kr i depositum. Det hender til og med at leiligheter har seks måneders depositum, og det sier seg selv at de fleste ikke har over 50 000 kroner stående på kontoen for å dekke dette depositumet.

Depositum lånEt depositum lån er akkurat det navner sier, et lån som er til for å dekke depositumet. Det er mange banker og andre låneaktører som tilbyr egne depositum lån, og disse er veldig kjekke. Istedenfor å ta et vanlig lån hvor pengene overføres rett til kontoen din, låner man pengene rett inn på depositumskontoen. På denne måten låner man ikke én eneste krone mer enn man trenger, og man har full oversikt over hva lånet brukes til.

Når man tar et eget depositum lån betaler man heller ikke avdrag. Istedenfor betaler man en fast rente hver måned, uten at man faktisk betaler ned på lånet. Selve lånet kan man ha i mange år, og når man flytter ut og avslutter lånet blir all gjelden betalt tilbake til banken med det samme. Da slipper man å betale noe lenger, men rentene får man altså ikke tilbake.

Denne typen lån har både fordeler og ulemper, og den klare fordelen er at når man bare betaler renter, så blir det ikke mye å betale hver måned. Istedenfor er det snakk om små mengder penger som skal betales, så det er ikke noe som man merker stort til. Ulempen er derimot at man ikke betaler ned på dette lånet, og at man dermed sitter på hele gjelden helt frem til man sier opp leiligheten. Det koster jo penger i renter, selv om det ikke er all verdens, spesielt når det er snakk om mange år.

Forbrukslån som depositum lån?

Det er flere som tar opp et helt vanlig forbrukslån og bruker det som er depositum lån. Dette fungerer også greit, men på en veldig annerledes måte enn et vanlig depositum lån. Her låner man en viss sum av et vanlige låneselskap, også får man pengene inn på den vanlige kontoen sin. Herfra har man selv ansvar for at pengene brukes til depositumet, ettersom forbrukslån ikke har noen faste rammer for hva pengene skal brukes tid.

I motsetning til et vanlig depositum lån vil man her måtte betale både renter og avdrag allerede fra første måned. På denne måten blir det mye mer å betale hver måned, men fordelen med dette er at gjelden også synker litt hver måned. Dersom man bor lenge i leiligheten kan det tenkes at man betaler ned hele lånet før man flytter ut, og da slipper man helt å måtte betale mer renter. I dette tilfellet vil man også få utbetalt hele depositumet når man til slutt flytter ut, og dette er da dine penger.

Med et forbrukslån blir gjerne renta litt høyere, så det lønner seg å kvitte seg med dette lånet innen en rimelig tid, så slipper man å betale dyrt i lange stunder.